“Automprenedors”: L’autor en la nova cadena de valor del llibre – Neus Arqués

Neus Arqués

Els canvis en la indústria editorial derivats dels nous models tecnològics afecten tots els graons de la cadena de valor. La “descripció del lloc de treball” de l’autor es modifica de forma substancial.
Internet modifica la creació literària i l’experiència lectora. Afecta també la rendibilitat de la indústria. Alguns dels canvis encara estan en estat magmàtic. N’hi ha quatre, però, que avui ja es dibuixen amb claredat. La Xarxa:
– democratitza la visibilitat,
– propicia la relació no mediada entre el lector i l’autor,
– afavoreix la conversa social (i la fragmenta) i
– possibilita les economies de llarga cua (Long Tail).
Què implica això per a l’autor?
Gestionar la pròpia visibilitat
Gràcies a Internet tots els autors –ja no només les “apostes”- poden tenir un aparador per a la seva obra. Els medis socials (Social Media) ens donen més possibilitat de visibilitat. Ara l’autor pot esdevenir una marca, un far que atrau a lectors interessats per el seu discurs, amb independència de qui i quan l’ha editat.
La visibilitat, però, és un exercici continuat. Exigeix dedicació per tal que l’esforç sigui rendible. Exigeix també coordinació: A la indústria anglòfona es ja pràctica habitual que els editors preparin “plans de marca personal”, per tal que siguin els autors els qui liderin l’esforç promocional. Es a dir, l’aposta no és el llibre: és el propi autor.
Sant Jordi, cada dia
Els llibres es venen gràcies al boca – orella. Aquesta difusió viral és ara més ràpida que mai. Els autors hem de saber com connectar amb els lectors que podran prescriure els nostres llibres –en el format que sigui- i com animar-los a què ho facin,
No n’hi ha prou amb trobar-nos amb els lectors un cop l’any. La nova conversa digital requereix d’una participació sostinguda i oberta.
Gestionar el propi patrimoni editorial: Títols, liquidacions i formats
La Xarxa permet que els llibres continuïn vius com a referència a l’abast del lector que els cerca. Aquesta possibilitat eixampla la oferta i fa créixer la demanda. El negoci on-line rau en “vendre molt poc de molt”: els fons editorials, ben gestionats, seran una font de negoci. L’autor, per tant, ha de gestionar el seu patrimoni editorial. Ho farà a través de la seva agència o bé directament. Sigui com sigui, ha de saber quins drets digitals ha cedit, en quines condicions i com s’estan explotant.

Internet permet quantificar les descàrregues amb un nivell de fiabilitat i una freqüència molt superiors a les liquidacions anuals de royalties del mes de març. Podem pensar doncs que les xifres seran més transparents. Aquesta ha de ser una oportunitat per a establir nous lligams de confiança entre l’autor i l’editor. Ara bé, la distribució dels ebooks serà fragmentària: un mateix ebook es publicarà a diversos webs que es nodriran d’un mateix catàleg. Per obtenir una informació comercial acurada, caldrà seguir les vendes on-line fent servir eines de gestió multiplataforma. Passarem de tenir números escadussers a tenir-ne en escreix.
Ampliació de formats
Escrivim per comunicar una idea. Quina és la millor manera que trobi el seu destinatari? Com autors hem de pensar, cas per cas, quin és el millor format per donar-la a conèixer i decidir, cas per cas, com fer-la pública. Ni totes les novel.les sortiran primer en paper, ni de tots els textos se’n podrà fer “ebooks enriquits”.
Redefinició de les competències
Edició i Màrqueting són avui les dues competències clau. Del meu editor continuo esperant que faci d’editor –és a dir, que ajudi el meu llibre a trobar els seus lectors. L’objectiu és posar del millor text possible a l’abast dels lectors, allà on siguin i en els suports que calgui. Això requereix noves competències digitals en l’equip editorial. A Internet, si no ens veuen, no ens compren: el millor títol no serà mai trobat si no s’optimitza per a cercadors (el que en l’argot coneixem com a SEO-SEM: Search Engine Optimization / Search Engine Marketing). Igualment els editors aviat avaluaran –i si cal, formaran- els seus autors per tal que aquests puguin interactuar al web de forma eficient.
Els autors som avui “automprenedors”: tenim més oportunitats que mai, però també operem en un mercat més saturat que mai. Trobar les aliances justes es un objectiu estratègic per tal d’avançar en el nostre projecte creatiu. Tothom mou fitxa: cal veure cap a on.

Anuncis
%d bloggers like this: