Documentació

Documentació facilitada pels participants a les Jornades (en la llengua original de cada ponent: català, castellà o anglés)
Documentación facilitada por los participantes a las Jornadas (en la lengua original de cada ponente: catalán, castellano o inglés)
Documentation provided by the participants to the Conference (in the original language of each speaker: Catalan, Spanish or English)

Àmbit 1: Usuaris i serveis / Ámbito 1: Usuarios y servicios / Section 1: Users and services
___________________________________________________________________________
– Serveis presencials i serveis virtuals / Servicios presenciales y servicios virtuales / Assisting services and virtual services
The Meeting is the Media – Inga Lundén
Assisting and Virtual Services don’t exist. It’s about added value any which way you can – Eppo Van Nispen
– Els usos i els usuaris / Los usos y los usuarios / Uses and users
Almere Library and the retail concept – Marga Kleinenberg
Library 10 and Meetingpoint – Kari Lämsä
– La participació de la comunitat en la planificació i la gestió de la biblioteca pública / La participación de la comunidad en la planificación y la gestión de la biblioteca pública / Participation of the community in the planification and management of the public library
MEDIASPACE – Aarhus’ new community centre – Marie Østergård
Involving young people – Ruth Harrison

Àmbit 2: Continguts digitals / Ámbito 2: Contenidos Digitales / Section 2: Digital Contents
___________________________________________________________________________
– Els futurs de la cadena de valor del llibre / Los futuros de la cadena de valor del libro / The futures of the book chain value
“Automprenedors”: L’autor en la nova cadena de valor del llibre – Neus Arqués
Ernest Folch: pendent de recepció / pendiente de recepción / pending information
– De la digitalització a la creació de continguts / De la digitalización a la creación de contenidos / From digitalisation to content’s creation
La digitalización de contenidos editoriales y su difusión – Arantza Larrauri
Luis Collado: pendent de recepció / pendiente de recepción / pending information
– La biblioteca pública en el nou entorn digital / La biblioteca pública en el nuevo entorno digital / The public library in the new digital context
The mission of the public library in a digital world – Jens Thorhauge
The impact of digital media in NYPL – Rebecca Federman

Àmbit 3: Espais/ Ámbito 3: Espacios/ Section 3: Spaces
___________________________________________________________________________
– Planificar i programar en moments de canvi / Planificar y programar en momentos de cambio / Planifying and programming in moments of change
Planifying and programming in changing times – Charles Noordam
Planifying and programming in changing times – Maija Berndtson
– Nous espais per a nous usos / Nuevos espacios para nuevos usos / New spaces for new uses
New spaces for new uses – Børge Søndergård
New spaces for new uses – Brian Gambles
– Els valors de la sostenibilitat / Los valores de la sostenibilidad / Sustainability values
Aleksandar Ivancic: pendent de recepció / pendiente de recepción / pending information
Cap un Habitat(ge) Sostenible – Joan Sabaté

Anuncis
%d bloggers like this: