Hem recollit les idees força més rellevants del conjunt d’intervencions realitzades a les jornades ELS FUTURS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA. Les podeu consultar des de la pestanya APORTACIONS ALS DEBATS

Hemos agrupado las ideas más relevantes del conjunto de intervenciones realizadas durante las jornadas LOS FUTUROS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA. Se pueden consultar desde la pestaña APORTACIONS ALS DEBATS

We have collected the main and most relevant ideas from all the contributions made during the conference THE FUTURS OF THE PUBLIC LIBRARY>. You can consult them clicking on APORTACIONS ALS DEBATS

Anuncis